CHEMINIAI KUOKŠTELINIAI PLUOŠTAI.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • 5501000000 80 (5/0) : Sintetinių gijų gniūžtės
 • 5502000000 80 (2/0) : Dirbtinių gijų gniūžtės
 • 5503000000 80 (7/0) : Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti arba kitu būdu neparuošti verpimui
 • 5504000000 80 (2/0) : Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, nekaršti, nešukuoti arba kitu būdu neparuošti verpimui
 • 5505000000 80 (2/0) : Cheminių pluoštų atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
 • 5506000000 80 (5/0) : Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
 • 5507000000 80: Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui
 • 5508000000 80 (2/0) : Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
 • 5509000000 80 (25/0) : Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai
 • 5510000000 80 (6/0) : Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai
 • 5511000000 80 (3/0) : Cheminių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
 • 5512000000 80 (9/0) : Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kurių sudėtyje šie pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85|% masės
 • 5513000000 80 (15/0) : Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kurių m$2|masė ne didesnė kaip 170|g ir kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85|% masės ir yra maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne
 • 5514000000 80 (15/0) : Sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai, kurių m$2|masė didesnė kaip 170|g ir kurių sudėtyje sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85|% masės ir yra maišyti vien tik arba daugiausia su medvilne
 • 5515000000 80 (12/0) : Kiti sintetinių kuokštelinių pluoštų audiniai
 • 5516000000 80 (25/0) : Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai