KAILIAI IR DIRBTINIAI KAILIAI; JŲ DIRBINIAI.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • 4301000000 80 (5/0) : Žaliaviniai kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas, tinkamas naudoti kailininkystei), išskyrus žaliavines odas, priskiriamas 4101, 4102 arba 4103 pozicijai
  • 4302000000 80 (5/0) : Rauginti arba išdirbti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas), nesujungti arba sujungti (be kitų medžiagų priedų), išskyrus priskiriamus 4303 pozicijai
  • 4303000000 80 (2/0) : Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai
  • 4304000000 80: Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai