DRUSKA; SIERA; ŽEMĖS IR AKMENYS; TINKAVIMO MEDŽIAGOS, KALKĖS IR CEMENTAS.

 • 2501000000 80 (8/0) : Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo
 • 2502000000 80: Nedegti geležies piritai
 • 2503000000 80 (2/0) : Visų rūšių siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą
 • 2504000000 80 (2/0) : Gamtinis grafitas
 • 2505000000 80 (2/0) : Visų rūšių gamtiniai smėliai, dažyti arba nedažyti, išskyrus metalingus smėlius, priskiriamus 26 skirsniui
 • 2506000000 80 (2/0) : Kvarcas (išskyrus gamtinius smėlius); kvarcitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolinas ir kiti kaolininiai moliai, degti arba nedegti
 • 2508000000 80 (6/0) : Kiti moliai (išskyrus keramzitus, priskiriamus 6806 pozicijai), andalūzitas, kianitas ir silimanitas, degti arba nedegti; mulitas; šamotas arba dinasas
 • 2509000000 80: Kreida
 • 2510000000 80 (2/0) : Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida
 • 2511000000 80 (2/0) : Gamtinis bario sulfatas (baritai); gamtinis bario karbonatas (viteritas), degtas arba nedegtas, išskyrus bario oksidą, priskiriamą 2816 pozicijai
 • 2512000000 80: Silicinės infuzorinės žemės (pavyzdžiui, kizelgūras, trepelis ir diatomitas) ir panašios silicinės žemės, degtos arba nedegtos, kurių savitasis sunkis ne didesnis kaip 1
 • 2513000000 80 (2/0) : Pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kiti gamtiniai abrazyvai, termiškai apdoroti arba neapdoroti
 • 2514000000 80: Skalūnai, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
 • 2515000000 80 (4/0) : Marmuras, travertinas, ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, ir alebastras, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
 • 2516000000 80 (5/0) : Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes
 • 2517000000 80 (6/0) : Gargždas, žvyras, skalda ir skaldyti akmenys, paprastai naudojami kaip betono užpildas, kelio skalda, geležinkelių arba kitas balastas, žvirgždas ir titnagas, termiškai apdoroti arba neapdoroti; makadamas iš šlako, nuodegų arba panašių pramonės atliekų, kurių sudėtyje yra arba nėra medžiagų, nurodytų šios pozicijos pirmojoje dalyje; dervotas makadamas; akmenų, priskiriamų 2515 arba 2516 pozicijai, granulės, trupiniai ir milteliai, termiškai apdoroti arba neapdoroti
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomitas, degtas ar sukepintas arba nedegtas ar nesukepintas, įskaitant grubiai aplygintą ar neaplygintą, arba tik suskaldytą arba nesuskaldytą pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes dolomitą; plūktas dolomito mišinys
 • 2519000000 80 (2/0) : Gamtinis magnio karbonatas (magnezitas); lydyta magnezija; perdegta (sukepinta) magnezija, su nedideliais kiekiais kitų oksidų, pridėtų prieš sukepinimą, arba be jų; kiti magnio oksidai, gryni arba negryni
 • 2520000000 80 (2/0) : Gipsas; anhidritas; gipsiniai tinkai (sudaryti iš degto gipso arba kalcio sulfato), dažyti ar nedažyti, su nedideliais kiekiais greitiklių arba lėtiklių ar be jų
 • 2521000000 80: Klintinis fliusas; klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkių arba cemento gamyboje
 • 2522000000 80 (3/0) : Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, priskiriamus 2825 pozicijai
 • 2523000000 80 (6/0) : Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą
 • 2524000000 80 (2/0) : Asbestas
 • 2525000000 80 (3/0) : Žėrutis, įskaitant žvynelius; žėručio atliekos
 • 2526000000 80 (2/0) : Gamtinis steatitas, grubiai aplygintas ar neaplygintas, arba tik suskaldytas arba nesuskaldytas pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes; talkas
 • 2528000000 80: Gamtiniai boratai ir jų koncentratai (degti ar nedegti), išskyrus boratus, išskirtus iš gamtinių sūrymų; gamtinė boro rūgštis, kurios sudėtyje H@3BO@3 sudaro ne daugiau kaip 85 % sausojo produkto masės
 • 2529000000 80 (5/0) : Putnagas (lauko špatas); leucitas; nefelinas ir nefelininis sienitas; fluoritas
 • 2530000000 80 (3/0) : Mineralinės medžiagos, nenurodytos kitoje vietoje