ELEKTROS MAŠINOS IR ĮRANGA BEI JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS IR REIKMENYS.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus)
 • 8502000000 80 (9/0) : Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai
 • 8503000000 80 (4/0) : Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia su mašinomis, priskiriamomis 8501 arba 8502 pozicijai
 • 8504000000 80 (13/0) : Elektros transformatoriai, statiniai keitikliai (pavyzdžiui, lygintuvai) ir induktoriai
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagnetai; nuolatiniai magnetai ir gaminiai, kurie po įmagnetinimo gali tapti nuolatiniais magnetais; griebtuvai, spaustuvai ir panašūs laikikliai su elektromagnetais arba nuolatiniais magnetais; elektromagnetinės reguliuojamosios ir nereguliuojamosios sankabos bei stabdžiai; elektromagnetiniai kėlimo įrenginiai
 • 8506000000 80 (7/0) : Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos
 • 8507000000 80 (8/0) : Elektros akumuliatoriai, įskaitant jų skirtuvus (separatorius), stačiakampius (įskaitant kvadratinius) arba ne stačiakampius
 • 8508000000 80 (5/0) : Dulkių ir panašūs siurbliai
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromechaniniai buitiniai prietaisai su įmontuotu elektros varikliu, išskyrus 8508 pozicijai priskiriamus dulkių ir panašius siurblius
 • 8510000000 80 (4/0) : Skustuvai, plaukų kirpimo mašinėlės ir kiti plaukų šalinimo įtaisai su įmontuotu elektros varikliu
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (pavyzdžiui, uždegimo magnetos, magnetų generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės, kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pavyzdžiui, nuolatinės arba kintamosios srovės) ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais
 • 8512000000 80 (5/0) : Elektrinė šviesos arba signalizacijos įranga (išskyrus gaminius, priskiriamus 8539 pozicijai), stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga, skirti dviračiams, motociklams arba autotransporto priemonėms
 • 8513000000 80 (2/0) : Nešiojamieji elektriniai žibintai, maitinami iš nuosavojo elektros energijos šaltinio (pavyzdžiui, sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų), išskyrus šviesos įrangą, priskiriamą 8512 pozicijai
 • 8514000000 80 (5/0) : Pramoninės arba laboratorinės elektrinės krosnys ir orkaitės (įskaitant veikiančias taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą); kiti pramoniniai arba laboratoriniai terminio medžiagų apdorojimo įrenginiai, veikiantys taikant indukcijos arba dielektrinių nuostolių principą
 • 8515000000 80 (11/0) : Elektros (įskaitant naudojančias elektra kaitinamąsias dujas), lazerio ar kitų šviesų arba fotonų pluošto, ultragarso, elektronų pluošto, magnetinio impulso arba plazmos lanku litavimo, kietojo litavimo arba suvirinimo mašinos ir aparatai, atliekantys ar neatliekantys pjaustymą; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai; elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai; elektroterminiai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės) ir rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės; kiti buitiniai elektroterminiai prietaisai; varžiniai elektriniai kaitinimo elementai, išskyrus priskiriamus 8545 pozicijai
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefono aparatai, įskaitant koriniams tinklams arba kitiems belaidžiams tinklams skirtus telefonus; kita balso, vaizdo ar kitų duomenų perdavimo arba priėmimo aparatūra, įskaitant aparatūrą, skirtą laidinio ar belaidžio tinklo ryšiui (pavyzdžiui, vietiniam ar plačiajam tinklui), išskyrus perdavimo arba priėmimo aparatūrą, priskiriamą 8443, 8525, 8527 arba 8528 pozicijai
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; ausinės, uždedamos ant galvos arba įdedamos į ausį, sumontuotos atskirai arba kartu su mikrofonu, ir rinkiniai, sudaryti iš mikrofono ir vieno ar kelių garsiakalbių; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai
 • 8519000000 80 (6/0) : Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai
 • 8521000000 80 (2/0) : Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)
 • 8522000000 80 (2/0) : Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, priskiriamiems 8519 arba 8521 pozicijai
 • 8523000000 80 (11/0) : Diskai, juostos, kietosios būsenos išliekamosios atmintinės, lustinės kortelės ir kitos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, įrašytos arba neįrašytos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir ruošinius, bet išskyrus gaminius, priskiriamus 37 skirsniui
 • 8525000000 80 (3/0) : Radijo transliacijos arba televizinio signalo perdavimo aparatūra, su priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos; televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu
 • 8526000000 80 (4/0) : Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai
 • 8527000000 80 (11/0) : Radijo transliacijos priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų
 • 8529000000 80 (2/0) : Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, priskiriamais 8525-8528 pozicijoms
 • 8530000000 80 (3/0) : Geležinkelių, tramvajų bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įranga (išskyrus įrangą, priskiriamą 8608 pozicijai)
 • 8531000000 80 (4/0) : Elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos aparatai (pavyzdžiui, skambučiai, sirenos, švieslentės, apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos įranga), išskyrus įrangą, priskiriamą 8512 arba 8530 pozicijai
 • 8532000000 80 (10/0) : Pastovieji, kintamieji arba paderinamieji elektros kondensatoriai
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektros varžai (įskaitant reostatus ir potenciometrus), išskyrus kaitinamuosius varžus
 • 8534000000 80 (4/0) : Spausdintinės grandinės
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, saugikliai, žaibolaidžiai, įtampos ribotuvai, viršįtampių slopintuvai, kištukai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžės), skirta aukštesnei kaip 1 000 V įtampai
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti (pavyzdžiui, jungikliai, relės, saugikliai, viršįtampių slopintuvai, kištukai, kištukiniai lizdai, elektros lempų laikikliai ir kitos jungtys, jungiamosios dėžutės), skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys
 • 8537000000 80 (2/0) : Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti ne mažiau kaip du aparatai, priskiriamų 8535 arba 8536 pozicijai, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, priskiriami 90 skirsniui, ir skaitmeninio programinio valdymo aparatai, tačiau neįskaitant komutatorių, priskiriamų 8517 pozicijai
 • 8538000000 80 (2/0) : Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, priskiriamais 8535, 8536 arba 8537 pozicijai
 • 8539000000 80 (14/0) : Kaitinamosios elektros arba dujošvytės lempos, įskaitant sandarias kryptinių spindulių ir ultravioletines arba infraraudonąsias lempas; lankinės lempos;“ šviesos diodų (LED) lempos
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektroninės lempos ir elektroniniai vamzdžiai, su termoelektroniniais katodais, šaltaisiais katodais ar fotokatodais (pavyzdžiui, vakuuminės, garų ar dujų lempos ir vamzdžiai, gyvsidabrio lygintuvinės lempos ir vamzdžiai, elektroniniai vamzdžiai, televizijos kamerų vamzdžiai)
 • 8541000000 80 (9/0) : Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai; šviesai jautrūs puslaidininkiniai įtaisai, įskaitant fotovoltinius elementus, sumontuoti arba nesumontuoti moduliuose arba plokštėse; šviesos diodai (LED); sumontuoti pjezoelektriniai kristalai
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektroniniai integriniai grandynai
 • 8543000000 80 (5/0) : Elektros mašinos ir aparatai, atliekantys tam tikras jiems būdingas funkcijas, nenurodytas kitoje šio skirsnio vietoje
 • 8544000000 80 (10/0) : Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų
 • 8545000000 80 (5/0) : Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų
 • 8547000000 80 (3/0) : Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, išskyrus izoliatorius, priskiriamus 8546 pozicijai, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis
 • 8548000000 80 (2/0) : Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje