FOTOGRAFIJOS IR KINEMATOGRAFIJOS PREKĖS.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes
  • 3702000000 80 (20/0) : Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotografijos popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, įjautrinti, neeksponuoti
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografijos plokštelės ir juostos, eksponuotos ir išryškintos, išskyrus kino juostas
  • 3706000000 80 (2/0) : Kino juostos, eksponuotos ir išryškintos, su garso takeliu ar be garso takelio, arba sudarytos tik iš garso takelio
  • 3707000000 80 (2/0) : Cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje (išskyrus lakus, klijus, adhezyvus ir panašius preparatus); nesumaišyti produktai, skirti naudoti fotografijoje, sufasuoti išmatuotais santykiniais kiekiais arba turintys paruoštų naudoti produktų, skirtų mažmeninei prekybai, pavidalą