GELEŽIS IR PLIENAS (JUODIEJI METALAI).

 • 7201000000 10: I. PIRMINĖS MEDŽIAGOS; PRODUKTAI, TURINTYS GRANULIŲ ARBA MILTELIŲ PAVIDALĄ
 • 7201000000 80 (3/0) : Ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferolydiniai
 • 7203000000 80 (2/0) : Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą ir kitus korėtus juodųjų metalų produktus, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą; geležis, kurios minimalus grynumas - 99,94|% masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą
 • 7204000000 80 (9/0) : Juodųjų metalų atliekos ir laužas; geležies arba plieno laužo liejiniai, perlydyti
 • 7205000000 80 (4/0) : Ketaus, veidrodinio ketaus (spiegeleisen), geležies arba plieno granulės ir milteliai
 • 7206000000 10: II. GELEŽIS IR NELEGIRUOTASIS PLIENAS
 • 7206000000 80 (2/0) : Geležis ir nelegiruotasis plienas, turintys luitų arba kitų pirminių formų pavidalą (išskyrus geležį, priskiriamą 7203|pozicijai)
 • 7207000000 80 (5/0) : Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai
 • 7208000000 80 (17/0) : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm, karštai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti
 • 7209000000 80 (11/0) : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm, šaltai valcuoti, neplakiruoti, nepadengti arba neapvilkti
 • 7210000000 80 (14/0) : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti
 • 7211000000 80 (8/0) : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm, neplakiruoti, nepadengti ir neapvilkti
 • 7212000000 80 (6/0) : Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti
 • 7213000000 80 (5/0) : Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
 • 7214000000 80 (6/0) : Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus
 • 7215000000 80 (3/0) : Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7216000000 80 (16/0) : Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7217000000 80 (4/0) : Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7218000000 10: III. NERŪDIJANTYSIS PLIENAS
 • 7218000000 80 (4/0) : Nerūdijantysis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; nerūdijančiojo plieno pusgaminiai
 • 7219000000 80 (17/0) : Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm
 • 7220000000 80 (5/0) : Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
 • 7222000000 80 (6/0) : Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančiojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno
 • 7223000000 80 (6/0) : Viela iš nerūdijančiojo plieno
 • 7224000000 10: IV. KITAS LEGIRUOTASIS PLIENAS; TUŠČIAVIDURIAI GRĘŽIMO STRYPAI IR JUOSTOS IŠ LEGIRUOTOJO ARBA IŠ NELEGIRUOTOJO PLIENO
 • 7224000000 80 (2/0) : Kitas legiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą; kito legiruotojo plieno pusgaminiai
 • 7225000000 80 (10/0) : Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600|mm
 • 7226000000 80 (8/0) : Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo
 • 7228000000 80 (8/0) : Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno
 • 7229000000 80 (2/0) : Viela iš kito legiruotojo plieno