Kaučiuko (išskyrus kietą gumą) atliekos, atraižos ir laužas, taip pat iš jų gauti milteliai ir granulės.

Deutsch 4 Español 1 Français 4 Italiano 1 Nederlands 1 Svenska 1

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

Gumos granulės ar milteliai. Granulės (skersmuo…

Gumos granulės ar milteliai. Granulės (skersmuo iki 4 mm)ar milteliai gaunami mechaniniu būdu perdirbant naudotas lengvųjų ir krovininių automobilių padangas ar jų dalis.

Pagrindiniai gamybos etapai yra šie: naudotų padangų ar jų dalių mechaninis smulkinimas iki reikiamos frakcijos, valymas nuo metalo, tekstilės ar kitų priemaišų.

Perdirbimo metu cheminė gumos sudėtis nesikeičia. Produktas naudojamas gumos gaminių gamyboje kaip natūralių ar sintetinių kaučiukų dalinis pakaitalas.

Galiojimo pradžios data:
.

Nacionaliniai raktažodžiai: NAUDOTI MECHANINĖS GAMYBOS