Audimo staklės / BRANDUOLINIAI REAKTORIAI, KATILAI, MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; JŲ DALYS.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • - 8446100000 80: Skirtos audiniams, kurių plotis ne didesnis kaip 30 cm, austi
  • - 8446210000 10: Šaudyklinės, skirtos audiniams, kurių plotis didesnis kaip 30 cm, austi
  • - - 8446210000 80: Mechaninės audimo staklės
  • - - 8446290000 80: Kitos
  • - 8446300000 80: Bešaudyklės, skirtos audiniams, kurių plotis didesnis kaip 30 cm, austi