Regeneruotas kaučiukas, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą.

Čeština 2 Deutsch 1 Français 6 Hrvatski 1 Latviešu 1 Nederlands 1

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

Regeneruotos gumos miltai Gaunami devulkanizuojant…

Regeneruotos gumos miltai Gaunami devulkanizuojant gumos žaliavą, gautą iš panaudotų padangų.

Devulkanizavimo procesą sudaro perdirbamos gumos žaliavos maišymas su modifikatoriumi. Sudėtis: amino rugštis, amidai ir panašūs karbamido ir amino arba amido grupės organiniai junginiai ir pelenų nesudarančios neorganinės druskos.

Proceso metu, naudojant mechanines ir chemines priemones, sudaromi gumos polimerų grandinių S-S ir S-C jungčių tilteliai.

Devulkanizacijos laipsnis nuo 35,12 proc. iki 93,05 proc. produkto kiekio. Naudojami avalynės, padangų ir įvairių techninės paskirties gumos dirbinių gamyboje.

Regeneruotos gumos miltai pakuojami į pakuotes iki 1 t arba į maišus po 20-25 kg.

Galiojimo pradžios data:
.

Nacionaliniai raktažodžiai: MILTAI SUPAKUOTI PAKUOTĖSE

Regeneruotos gumos miltai. Gaunami devulkanizuojant…

Regeneruotos gumos miltai. Gaunami devulkanizuojant gumos žaliavą, gautą iš panaudotų padangų.

Devulkanizavimo procesą sudaro perdirbamos gumos žaliavos maišymas su modifikatoriumi (sudėtis: amino rūgštis, amidai ar panašūs karbonilo ir amino arba amido grupes turintys organiniai junginiai ir pelenų nesudarančios neorganinės druskos).

Proceso metu, naudojant mechanines ir chemines priemones, suardomi gumos polimerų grandinių ryšantieji S-S ir S-C jungčių tilteliai.

Devulkanizacijos laipsnis nuo 35,12 proc. iki 93,05 proc. produkto kiekio. Regeneruotos gumos miltai pakuojami į pakuotes iki 1 t arba į maišus po 20-25 kg, naudojami avalynės, padangų ir įvairių techninės paskirties gumos dirbinių gamyboje.

Galiojimo pradžios data:
.

Nacionaliniai raktažodžiai: MILTELIŲ PAVIDALO NAUDOTI SUPAKUOTI PAKUOTĖSE