SPECIALIEJI KOMBINUOTOSIOS NOMENKLATUROS KODAI.

  • 9905000000 10: Tam tikros prekės, nurodytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1186/2009 (importas ir eksportas)
  • - 9905000000 80: Įprastinę gyvenamąją vietą keičiančių fizinių asmenų asmeninis turtas
  • - 9919000000 80: Toliau nurodytos prekės, išskyrus pirmiau minėtąsias: Kraitis ir namų apyvokos daiktai, kurie priklauso asmeniui, keičiančiam įprastinę gyvenamąją vietą dėl santuokos; paveldėtas asmeninis turtas – Mokykliniai drabužiai, mokymo priemonės ir susiję buičiai reikalingi daiktai – Karstai su mirusiųjų palaikais, laidojimo urnos su mirusiųjų pelenais ir dekoratyviniai laidojimo puošiniai – Prekės, skirtos labdaros ar filantropinėms organizacijoms, ir prekės, skirtos nelaimių aukoms
  • 9930000000 80 (3/0) : Į laivus ir orlaivius tiekiamos prekės
  • 9931000000 80 (3/0) : Priekrantės įrenginių įguloms tiekiamos prekės arba variklių, mašinų ir kitos priekrantės įrenginių įrangos veikimui užtikrinti skirtos prekės
  • 9950000000 80: Kodas, naudojamas tik atskiriems prekybos prekėmis tarp valstybių narių sandoriams, kurių vertė mažesnė negu 200 EUR, ir kai kuriais atvejais pranešant apie liekamuosius produktus