MINERALINIS KURAS, MINERALINĖS ALYVOS IR JŲ DISTILIAVIMO PRODUKTAI; BITUMINĖS MEDŽIAGOS; MINERALINIAI VAŠKAI.

 • 2701000000 80 (5/0) : Akmens anglys; briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių
 • 2702000000 80 (2/0) : Lignitas (rusvosios anglys), aglomeruotas arba neaglomeruotas, išskyrus gagatą
 • 2703000000 80 (0/31) : Durpės (įskaitant kraikines durpes), aglomeruotos ar neaglomeruotos
 • 2704000000 80 (3/0) : Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, aglomeruoti ar neaglomeruoti; retortų anglis
 • 2705000000 80: Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas ir kitus dujinius angliavandenilius
 • 2706000000 80: Dervos, distiliuotos iš akmens anglių, lignito (rusvųjų anglių) arba durpių, taip pat kitos mineralinės dervos, dehidratuotos arba nedehidratuotos, iš dalies distiliuotos ar nedistiliuotos, įskaitant regeneruotas dervas
 • 2707000000 80 (8/0) : Alyvos ir kiti aukštatemperatūrinio akmens anglių dervų distiliavimo produktai; panašūs produktai, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė didesnė už nearomatinių sudėtinių dalių masę
 • 2708000000 80 (2/0) : Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų
 • 2709000000 80 (2/0) : Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų
 • 2710000000 80 (7/0) : Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos
 • 2711000000 80 (9/0) : Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai
 • 2712000000 80 (3/0) : Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti
 • 2713000000 80 (5/0) : Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai
 • 2714000000 80 (2/0) : Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos
 • 2715000000 80: Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)
 • 2716000000 80: Elektros energija