LAIKRODŽIAI IR JŲ DALYS.

 • 9101000000 80 (9/0) : Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais
 • 9102000000 80 (10/0) : Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus priskiriamus 9101|pozicijai
 • 9103000000 80 (2/0) : Laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius) su rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais, išskyrus laikrodžius, priskiriamus 9104|pozicijai
 • 9104000000 80 (2/0) : Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose
 • 9105000000 80 (9/0) : Kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius)
 • 9106000000 80 (2/0) : Paros laiko registravimo aparatai ir laiko matavimo prietaisai, kiti registravimo aparatai arba rodytuvai su rankinių arba kišeninių laikrodžių arba kitų laikrodžių mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais (pavyzdžiui, laiko registratoriai, laiko užrašymo įtaisai)
 • 9107000000 80 (2/0) : Laikrodiniai jungikliai su laikrodžių mechanizmais arba su sinchroniniais varikliais
 • 9108000000 80 (6/0) : Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti
 • 9109000000 80 (2/0) : Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti
 • 9110000000 80 (5/0) : Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai
 • 9111000000 80 (4/0) : Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys
 • 9112000000 80 (2/0) : Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, priskiriamų šiam skirsniui, korpusai bei kitos jų dalys
 • 9113000000 80 (3/0) : Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys
 • 9114000000 80 (4/0) : Kitos laikrodžių dalys