Mašinos, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, šildomi arba nešildomi elektra (išskyrus krosnis, orkaites ir kitus įrenginius, priskiriamus 8514 pozicijai), naudojami medžiagoms apdoroti įvairiais, su temperatūros pokyčiu susijusiais, procesais, kaip pavyzdžiui, šildymas, virimas arba kepimas, skrudinimas arba išdeginimas, distiliacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, šutinimas vandens garais, džiovinimas, išgarinimas, garinimas, kondensacija arba šaldymas, išskyrus buitinę techniką; neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai.

Français 1

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • - 8419110000 10: Neelektriniai tekančio arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai
 • - - 8419110000 80: Dujiniai tekančio vandens šildytuvai
 • - - 8419190000 80: Kiti
 • - 8419200000 80: Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai
 • - 8419310000 10: Džiovyklos
 • - - 8419310000 80: Žemės ūkio produktų
 • - - 8419320000 80: Medienos, popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono
 • - - 8419390000 80: Kitos
 • - 8419400000 80: Distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai
 • - 8419500000 80 (2/0) : Šilumokaičiai
 • - 8419600000 80: Oro arba kitų dujų suskystinimo mašinos
 • - 8419810000 10: Kiti įrenginiai, mašinos bei įranga
 • - - 8419810000 80 (2/0) : Karštų gėrimų paruošimo, maisto produktų virimo, kepimo arba šildymo
 • - - 8419890000 80 (3/0) : Kiti
 • - 8419900000 80 (2/0) : Dalys