Mašinos ir mechaniniai įrenginiai, atliekantys tam tikras jiems būdingas funkcijas, nenurodytas kitoje šio skirsnio vietoje.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

 • - 8479100000 80: Viešųjų darbų, statybos arba panašios paskirties mašinos
 • - 8479200000 80: Gyvūninių riebalų arba nelakių augalinių riebalų ar aliejų ekstrahavimo arba paruošimo mašinos
 • - 8479300000 80 (2/0) : Drožlių plokščių arba statybinių plaušo plokščių gamybos iš medienos arba iš kitų sumedėjusių medžiagų presai ir kitos medienos arba kamštienos apdorojimo mašinos
 • - 8479400000 80: Lynų arba kabelių gamybos mašinos
 • - 8479500000 80: Pramoniniai robotai, nenurodyti kitoje vietoje
 • - 8479600000 80: Garinamieji oro aušintuvai
 • - 8479710000 10: Keleivių įlaipinimo tilteliai
 • - - 8479710000 80: Naudojami oro uostuose
 • - - 8479790000 80: Kiti
 • - 8479810000 10: Kitos mašinos ir mechaniniai įrenginiai
 • - - 8479810000 80: Technologinio metalų apdirbimo, įskaitant elektros ričių vyniojimo mašinas
 • - - 8479820000 80: Maišymo, minkymo, trupinimo, malimo, nusijojimo, rūšiavimo, homogenizavimo, emulsinimo arba plakimo mašinos
 • - - 8479890000 80 (4/0) : Kiti
 • - 8479900000 80 (4/0) : Dalys