MEDIENA IR MEDIENOS GAMINIAI; MEDŽIO ANGLYS.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • 4401000000 80 (10/0) : Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedros arba smulkiniai; pjuvenos, medienos atliekos ir atraižos, neaglomeruotos arba aglomeruotos ir turinčios rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą
 • 4402000000 80 (2/0) : Medžio anglys (įskaitant kevalų arba riešutų anglis), aglomeruotos arba neaglomeruotos
 • 4403000000 80 (22/0) : Padarinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ar balana arba kuri grubiai aptašyta ar neaptašyta
 • 4404000000 80 (2/0) : Lankinė mediena; perskelti mediniai poliai; medinės kartys, kuolai, stulpeliai ir mietai, nusmailintu galu, bet išilgai neperpjauti; medinės lazdos, grubiai aptašytos, bet nenutekintos, lenktos arba kitais būdais apdorotos, tinkamos naudoti lazdų, skėčių, įrankių rankenoms arba panašiems gaminiams gaminti; plonų juostelių pavidalo ir panaši mediena
 • 4405000000 80: Medienos vata; medienos miltai
 • 4406000000 80 (6/0) : Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai
 • 4407000000 80 (21/0) : Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais
 • 4408000000 80 (5/0) : Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai arba panašiai sluoksniuotajai medienai gaminti, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sudurta arba nesudurta ar sujungta arba nesujungta galais
 • 4409000000 80 (5/0) : Mediena (įskaitant palaidas lenteles ir frizus (apvadus), skirtus parketui), ištisai profiliuota (su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais
 • 4410000000 80 (5/0) : Drožlių plokštės, orientuotosios skiedrantų plokštės (OSB) ir panašios plokštės (pavyzdžiui, plostekių plokštės) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais
 • 4411000000 80 (8/0) : Plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis
 • 4412000000 80 (9/0) : Fanera, faneruoti skydai ir panaši sluoksniuotoji mediena
 • 4413000000 80: Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentelių arba profilių pavidalą
 • 4414000000 80 (2/0) : Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai
 • 4415000000 80 (2/0) : Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai
 • 4416000000 80: Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus
 • 4417000000 80: Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai
 • 4418000000 80 (13/0) : Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos, įskaitant tuščiavidurius skydus, sumontuotus grindų skydus, malksnas ir skalas
 • 4419000000 80 (5/0) : Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys
 • 4420000000 80 (2/0) : Medienos marketri ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos; mediniai baldų reikmenys, nepriskiriami 94 skirsniui
 • 4421000000 80 (4/0) : Kiti medienos gaminiai