MEDVILNĖ.

 • 5201000000 80 (2/0) : Nekaršta ir nešukuota medvilnė
 • 5202000000 80 (4/0) : Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
 • 5203000000 80: Karšta arba šukuota medvilnė
 • 5204000000 80 (4/0) : Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai
 • 5205000000 80 (28/0) : Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai
 • 5206000000 80 (24/0) : Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai
 • 5207000000 80 (2/0) : Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai
 • 5208000000 80 (24/0) : Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m$2 masė ne didesnė kaip 200 g
 • 5209000000 80 (21/0) : Medvilniniai audiniai, kurių sudėtyje medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės ir kurių m$2 masė didesnė kaip 200 g
 • 5210000000 80 (16/0) : Medvilniniai audiniai, kurių m$2 masė ne didesnė kaip 200 g ir kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyta daugiausia arba vien tik su cheminiais pluoštais
 • 5211000000 80 (18/0) : Medvilniniai audiniai, kurių m$2 masė didesnė kaip 200 g ir kurių sudėtyje medvilnė sudaro mažiau kaip 85 % masės ir yra maišyta daugiausia arba vien tik su cheminiais pluoštais
 • 5212000000 80 (12/0) : Kiti medvilniniai audiniai