MEGZTINĖS ARBA NERTINĖS MEDŽIAGOS.

  • 6001000000 80 (9/0) : Pūkinės megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant "ilgapūkes" medžiagas ir kilpines medžiagas
  • 6002000000 80 (2/0) : Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30|cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5|% masės, išskyrus priskiriamas 6001|pozicijai
  • 6003000000 80 (5/0) : Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis ne didesnis kaip 30|cm, išskyrus priskiriamas 6001|arba 6002|pozicijai
  • 6004000000 80 (2/0) : Megztinės arba nertinės medžiagos, kurių plotis didesnis kaip 30|cm ir kurių sudėtyje elastomeriniai siūlai arba guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5|% masės, išskyrus priskiriamas 6001|pozicijai
  • 6005000000 80 (17/0) : Metmeninio mezgimo medžiagos (įskaitant megztas galionų mezgimo mašinomis), išskyrus priskiriamas 6001-6004|pozicijoms
  • 6006000000 80 (17/0) : Kitos megztinės arba nertinės medžiagos