Kitos mašinos, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje, naudojamos maisto produktų arba gėrimų pramoniniam paruošimui arba gamybai, išskyrus gyvūninių arba nelakiųjų augalinių riebalų arba aliejų ekstrahavimo arba gamybos mašinas.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • - 8438100000 80 (2/0) : Kepyklų mašinos ir makaronų, spagečių arba panašių produktų gamybos mašinos
  • - 8438200000 80: Konditerijos gaminių, kakavos arba šokolado gamybos mašinos
  • - 8438300000 80: Cukraus gamybos mašinos
  • - 8438400000 80: Alaus gamybos mašinos
  • - 8438500000 80: Mėsos arba paukštienos perdirbimo mašinos
  • - 8438600000 80: Vaisių, riešutų arba daržovių perdirbimo mašinos
  • - 8438800000 80 (4/0) : Kitos mašinos
  • - 8438900000 80 (2/0) : Dalys