NEORGANINIAI CHEMIKALAI; ORGANINIAI ARBA NEORGANINIAI TAURIŲJŲ METALŲ, RETŲJŲ ŽEMIŲ METALŲ, RADIOAKTYVIŲJŲ ELEMENTŲ ARBA IZOTOPŲ JUNGINIAI.

 • 2801000000 10: I. CHEMINIAI ELEMENTAI
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluoras, chloras, bromas ir jodas
 • 2802000000 80: Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera
 • 2803000000 80: Anglis (suodžiai ir kitos anglies formos, nenurodytos kitoje vietoje)
 • 2804000000 80 (13/0) : Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai
 • 2805000000 80 (6/0) : Šarminiai arba šarminių žemių metalai; retųjų žemių metalai (lantanoidai), skandis ir itris, tarpusavyje sumaišyti arba nesumaišyti, sulydyti arba nesulydyti; gyvsidabris
 • 2806000000 10: II. NEORGANINĖS RŪGŠTYS IR NEORGANINIAI NEMETALŲ JUNGINIAI SU DEGUONIMI
 • 2806000000 80 (2/0) : Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis
 • 2807000000 80: Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas
 • 2808000000 80: Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai
 • 2809000000 80 (2/0) : Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos
 • 2810000000 80 (2/0) : Boro oksidai; boro rūgštys (borato rūgštys)
 • 2811000000 80 (8/0) : Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi
 • 2812000000 10: III. NEMETALŲ JUNGINIAI SU HALOGENAIS ARBA SIERA
 • 2812000000 80 (10/0) : Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai
 • 2813000000 80 (2/0) : Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas
 • 2814000000 10: IV. NEORGANINĖS BAZĖS IR METALŲ OKSIDAI, HIDROKSIDAI IR PEROKSIDAI
 • 2814000000 80 (2/0) : Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas
 • 2815000000 80 (5/0) : Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai
 • 2817000000 80: Cinko oksidas; cinko peroksidas
 • 2818000000 80 (3/0) : Dirbtinis korundas, chemijos atžvilgiu apibūdintas arba neapibūdintas; aliuminio oksidas; aliuminio hidroksidas
 • 2819000000 80 (2/0) : Chromo oksidai ir hidroksidai
 • 2820000000 80 (2/0) : Mangano oksidai
 • 2821000000 80 (2/0) : Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe@2O@3, sudaro ne mažiau kaip 70|% masės
 • 2822000000 80: Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai
 • 2823000000 80 (2/0) : Titano oksidai
 • 2824000000 80 (2/0) : Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas
 • 2825000000 80 (9/0) : Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai
 • 2826000000 10: V. NEORGANINIŲ RŪGŠČIŲ IR METALŲ DRUSKOS BEI PEROKSODRUSKOS
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos
 • 2827000000 80 (14/0) : Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai
 • 2828000000 80 (2/0) : Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai
 • 2829000000 80 (4/0) : Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfidai; polisulfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditionitai ir sulfoksilatai
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfitai; tiosulfatai
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitritai; nitratai
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato
 • 2837000000 80 (4/0) : Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai
 • 2840000000 80 (5/0) : Boratai; peroksoboratai
 • 2841000000 80 (8/0) : Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos
 • 2842000000 80 (2/0) : Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemijos atžvilgiu apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus
 • 2843000000 10: VI. ĮVAIRŪS PRODUKTAI
 • 2843000000 80 (6/0) : Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktyvieji cheminiai elementai ir radioaktyvieji izotopai (įskaitant daliuosius ir atsinaujinančius cheminius elementus ir izotopus) bei jų junginiai; mišiniai ir atliekos, kurių sudėtyje yra šių produktų
 • 2845000000 80 (2/0) : Izotopai, išskyrus priskiriamus 2844|pozicijai; šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 2846000000 80 (2/0) : Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai
 • 2847000000 80: Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 2850000000 80 (3/0) : Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, priskiriami 2849|pozicijai
 • 2852000000 80 (2/0) : Gyvsidabrio neorganiniai ir organiniai junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus amalgamas
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą; kiti neorganiniai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus grynumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas