SKĖČIAI, SKĖČIAI NUO SAULĖS, LAZDOS, LAZDOS-SĖDYNĖS, VYTINIAI, BOTAGAI IR JŲ DALYS.

  • 6601000000 80 (4/0) : Skėčiai ir skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius)
  • 6602000000 80 (2/4) : Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai
  • 6603000000 80 (2/0) : Dirbinių, priskiriamų 6601|arba 6602|pozicijai, dalys, puošmenos ir priedai