MENO KŪRINIAI, KOLEKCIONAVIMO OBJEKTAI IR ANTIKVARINIAI DAIKTAI.

  • 9701000000 80 (2/0) : Paveikslai, piešiniai ir pastelės, nupiešti tik ranka, išskyrus piešinius ir brėžinius, priskiriamus 4906 pozicijai, ir pramonės gaminius, tapytus arba dekoruotus ranka; koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės
  • 9702000000 80 (2/0) : Graviūrų, estampų ir litografijų originalai
  • 9703000000 80: Skulptūrų ir statulų originalai iš bet kurių medžiagų
  • 9704000000 80: Pašto arba žyminiai (rinkliavos) ženklai, siuntmenos, pažymėtos pašto rinkliavos antspaudais, pirmosios dienos vokai, pašto reikmenys iš popieriaus (markiruoti popieriaus dirbiniai) ir panašūs spaudiniai, naudoti arba nenaudoti, išskyrus priskiriamus 4907 pozicijai
  • 9705000000 80 (4/0) : Zoologijos, botanikos, mineralogijos, anatomijos, istorijos, archeologijos, paleontologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo objektai
  • 9706000000 80: Senesni kaip 100 metų antikvariniai daiktai