ORGANINIAI CHEMIJOS PRODUKTAI.

 • 2901000000 10: I. ANGLIAVANDENILIAI, JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI IR NITROZINTI DARINIAI
 • 2901000000 80 (7/0) : Alifatiniai angliavandeniliai
 • 2902000000 80 (14/0) : Cikliniai angliavandeniliai
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogeninti angliavandenilių dariniai
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLIAI IR JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI, ARBA NITROZINTI DARINIAI
 • 2905000000 80 (25/0) : Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2906000000 80 (8/0) : Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2907000000 10: III. FENOLIAI, FENOLALKOHOLIAI IR JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoliai; fenolalkoholiai
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai
 • 2909000000 10: IV. ETERIAI, ALKOHOLIŲ PEROKSIDAI, ETERIŲ PEROKSIDAI, KETONŲ PEROKSIDAI, EPOKSIDAI SU TRINARIU ŽIEDU, ACETALIAI IR HEMIACETALIAI IR JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI
 • 2909000000 80 (12/0) : Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2912000000 10: V. JUNGINIAI, KURIŲ MOLEKULĖSE YRA ALDEHIDINIŲ FUNKCINIŲ GRUPIŲ
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas
 • 2913000000 80: Produktų, priskiriamų 2912 pozicijai, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai
 • 2914000000 10: VI. JUNGINIAI, KURIŲ MOLEKULĖSE YRA KETONINIŲ FUNKCINIŲ GRUPIŲ, IR JUNGINIAI, KURIŲ MOLEKULĖSE YRA CHINONINIŲ FUNKCINIŲ GRUPIŲ
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2915000000 10: VII. KARBOKSIRŪGŠTYS IR JŲ ANHIDRIDAI, HALOGENIDAI, PEROKSIDAI IR PEROKSIRŪGŠTYS IR HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINAI
 • 2915000000 80 (19/0) : Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2916000000 80 (14/0) : Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2917000000 80 (15/0) : Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2918000000 80 (19/0) : Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2919000000 10: VIII. NEMETALŲ NEORGANINIŲ RŪGŠČIŲ ESTERIAI IR JŲ DRUSKOS BEI JŲ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI
 • 2919000000 80 (2/0) : Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2920000000 80 (11/0) : Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai
 • 2921000000 10: IX. JUNGINIAI, KURIŲ MOLEKULĖSE YRA AZOTINIŲ FUNKCINIŲ GRUPIŲ
 • 2921000000 80 (22/0) : Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė
 • 2923000000 80 (5/0) : Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti
 • 2924000000 80 (10/0) : Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių
 • 2925000000 80 (7/0) : Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė
 • 2926000000 80 (5/0) : Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- arba azoksijunginiai
 • 2928000000 80 (2/0) : Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai
 • 2929000000 80 (2/0) : Junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių
 • 2930000000 10: X. ORGANINIAI-NEORGANINIAI JUNGINIAI, HETEROCIKLINIAI JUNGINIAI, NUKLEINO RŪGŠTYS (NUKLEORŪGŠTYS) IR JŲ DRUSKOS, SULFAMIDAI
 • 2930000000 80 (7/0) : Organiniai sieros junginiai
 • 2931000000 80 (13/0) : Kiti organiniai-neorganiniai junginiai
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfamidai
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINAI, VITAMINAI IR HORMONAI
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitaminai ir vitaminai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu (įskaitant gamtinius koncentratus), jų dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai, taip pat šių junginių mišiniai, ištirpinti bet kuriame tirpiklyje arba neištirpinti
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu; jų dariniai ir struktūriniai analogai, įskaitant polipeptidus su modifikuota grandine, daugiausia vartojami kaip hormonai
 • 2938000000 10: XII. GLIKOZIDAI IR ALKALOIDAI, GAMTINIAI ARBA GAUTI SINTEZĖS BŪDU, TAIP PAT JŲ DRUSKOS, ETERIAI, ESTERIAI IR KITI DARINIAI
 • 2938000000 80 (2/0) : Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
 • 2939000000 80 (23/0) : Alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai
 • 2940000000 10: XIII. KITI ORGANINIAI JUNGINIAI
 • 2940000000 80 (5/0) : Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, priskiriamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijai
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotikai
 • 2942000000 80 (2/0) : Kiti organiniai junginiai