SPROGMENYS; PIROTECHNIKOS GAMINIAI; DEGTUKAI; PIROFORINIAI LYDINIAI; TAM TIKROS DEGIOSIOS MEDŽIAGOS.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • 3601000000 80 (2/0) : Šovininis parakas
  • 3602000000 80: Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką
  • 3603000000 80 (6/0) : Degtuvai; sprogdikliai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai
  • 3604000000 80 (2/0) : Fejerverkai, signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai
  • 3605000000 80: Degtukai, išskyrus pirotechnikos gaminius, priskiriamus 3604 pozicijai
  • 3606000000 80 (2/0) : Feroceris ir kiti visų formų piroforiniai lydiniai; degiųjų medžiagų dirbiniai, nurodyti šio skirsnio 2 pastaboje