PLASTIKAI IR JŲ GAMINIAI.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • 3901000000 10: I. PIRMINĖS FORMOS
 • 3901000000 80 (5/0) : Etileno polimerai, pirminės formos
 • 3902000000 80 (4/0) : Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos
 • 3903000000 80 (6/0) : Stireno polimerai, pirminės formos
 • 3904000000 80 (11/0) : Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos
 • 3905000000 80 (10/0) : Vinilacetato arba kitų vinilo esterių polimerai, pirminės formos; kiti vinilo polimerai, pirminės formos
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrilo polimerai, pirminės formos
 • 3907000000 80 (12/0) : Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos, pirminės formos; polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai, pirminės formos
 • 3908000000 80 (2/0) : Poliamidai, pirminės formos
 • 3909000000 80 (7/0) : Aminodervos, fenolio dervos ir poliuretanai, pirminės formos
 • 3910000000 80 (12/0) : Polisiloksanai, pirminės formos
 • 3911000000 80 (2/0) : Naftos dervos, kumaroninės-indeninės dervos, politerpenai, polisulfidai, polisulfonai ir kiti produktai, nurodyti šio skirsnio 3|pastaboje, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos
 • 3912000000 80 (8/0) : Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos
 • 3913000000 80 (2/0) : Gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, algino rūgštis) ir modifikuoti gamtiniai polimerai (pavyzdžiui, sukietinti baltymai, gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai), nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos
 • 3914000000 80: Jonitai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra polimerai, priskiriami 3901-3913|pozicijoms, pirminės formos
 • 3915000000 10: II. ATLIEKOS, ATRAIŽOS IR LAUŽAS; PUSGAMINIAI; GAMINIAI
 • 3915000000 80 (4/0) : Plastikų atliekos, atraižos ir laužas
 • 3916000000 80 (3/0) : Vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis kaip 1|mm, strypai, virbai ir profiliai, apdorotu arba neapdorotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdoroti, iš plastikų
 • 3917000000 80 (12/0) : Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos bei jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, jungės), iš plastikų
 • 3918000000 80 (2/0) : Grindų dangos iš plastikų, lipnios arba nelipnios, susuktos į ritinius arba plokščių pavidalo; sienų arba lubų dangos iš plastikų, apibrėžtos šio skirsnio 9|pastaboje
 • 3919000000 80 (2/0) : Lipnios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, iš plastikų, susuktos arba nesusuktos į ritinius
 • 3920000000 80 (24/0) : Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakyti ir nearmuoti, nelaminuoti, nesutvirtinti ir panašiai nekombinuoti su kitomis medžiagomis
 • 3921000000 80 (7/0) : Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų
 • 3922000000 80 (3/0) : Vonios, dušai, kriauklės, praustuvės, bidės, unitazai, unitazų sėdynės ir dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai, iš plastikų
 • 3923000000 80 (8/0) : Gaminiai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, iš plastikų; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų
 • 3924000000 80 (2/0) : Stalo, virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir higienos arba tualeto reikmenys, iš plastikų
 • 3925000000 80 (4/0) : Statybos reikmenys iš plastikų, nenurodyti kitoje vietoje
 • 3926000000 80 (5/0) : Kiti gaminiai iš plastikų ir gaminiai iš kitų medžiagų, priskiriamų 3901-3914|pozicijoms