Spaudos mašinos, spausdinančios naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 8442 pozicijai; kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, kombinuoti arba nekombinuoti; jų dalys ir reikmenys.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

 • - 8443110000 10: Spaudos mašinos, spausdinančios naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 8442 pozicijai
 • - - 8443110000 80: Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant ritininio popieriaus
 • - - 8443120000 80: Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus (išskleistų lakštų vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 22 cm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 36 cm), naudojamos biuruose
 • - - 8443130000 80 (7/0) : Kitos ofsetinės spaudos mašinos
 • - - 8443140000 80: Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos, spausdinančios ant ritininio popieriaus, išskyrus fleksografinės spaudos mašinas
 • - - 8443150000 80: Iškiliaspaudės (tipografijos) mašinos, kitos nei spausdinančios ant ritininio popieriaus, išskyrus fleksografines spaudos mašinas
 • - - 8443160000 80: Fleksografinės spaudos mašinos
 • - - 8443170000 80: Giliaspaudės mašinos
 • - - 8443190000 80 (3/0) : Kitos
 • - 8443310000 10: Kiti spausdintuvai, kopijavimo ir faksimiliniai aparatai, kombinuoti arba nekombinuoti
 • - - 8443310000 80: Mašinos, atliekančios ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų - spausdinimo, kopijavimo arba perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo
 • - - 8443320000 80 (2/0) : Kitos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo
 • - - 8443390000 80: Kitos
 • - 8443910000 10: Dalys ir reikmenys
 • - - 8443910000 80 (4/0) : Spaudos mašinų, spausdinančių naudojant plokštes, cilindrus ir kitus spaudos elementus, priskiriamus 8442 pozicijai, dalys ir reikmenys
 • - - 8443990000 80 (2/0) : Kitos