SPAUSDINTOS KNYGOS, LAIKRAŠČIAI, REPRODUKCIJOS IR KITI POLIGRAFIJOS PRAMONĖS GAMINIAI; RANKRAŠČIAI, MAŠINRAŠČIAI IR BRĖŽINIAI.

 • 4901000000 80 (4/0) : Spausdintos knygos, brošiūros, lapeliai ir panašūs spaudiniai, tiek įrišti, tiek neįrišti
 • 4902000000 80 (2/0) : Laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos
 • 4903000000 80: Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės
 • 4904000000 80: Natos, spausdintos arba rankraštinės, įrištos arba neįrištos, iliustruotos arba neiliustruotos
 • 4905000000 80 (4/0) : Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įskaitant atlasus, sieninius žemėlapius, topografinius planus ir gaublius
 • 4906000000 80: Architektūrinių, inžinerinių, pramoninių, prekybinių, topografinių arba panašių planų bei brėžinių ranka braižyti originalai; rankraščiai; pirmiau išvardytų dirbinių fotografinės reprodukcijos ant įjautrinto popieriaus ir kopijos, padarytos naudojant anglinį popierių (kalkę)
 • 4907000000 80 (3/0) : Neantspauduoti pašto, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs einamosios arba naujos laidos ženklai, šalyje, kurioje jie turi arba turės jiems priskirtą nominalią vertę; markiruoti popieriaus dirbiniai; banknotai; čekių blankai; akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai
 • 4908000000 80 (2/0) : Atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos)
 • 4909000000 80: Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų
 • 4910000000 80: Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius
 • 4911000000 80 (4/0) : Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas