TECHNINIAM NAUDOJIMUI.

ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ 18 PRO TECHNICKÉ POUŽITÍ 141 TIL TEKNISK BRUG 1 FÜR DEN TECHNISCHEN BEDARF 86 FOR TECHNICAL USE 15 PARA USO TECNICO 10 TEKNISIIN TARKOITUKSIIN 8 POUR USAGE TECHNIQUE 26 MŰSZAKI CÉLRA 13 PER USO TECNICO 3 VOOR TECHNISCH GEBRUIK 7 DO UŻYTKU TECHNICZNEGO 14 NA TECHNICKÉ POUŽITIE 6 ZA TEHNIČNO UPORABO 3 FÖR TEKNISKT BRUK 1

Netinkamas žmonių maistui, panaudotas po…

naudoti; riebalai; mišiniai; netinkami vartoti žmonių maistui;…naudoti; riebalai; mišiniai; netinkami vartoti žmonių maistui;…

Netinkamas žmonių maistui, panaudotas po kepimo (virimo) gelsvai rudos spalvos, drumstas aliejų mišinys su gyvūniniais riebalais.

Produktas surenkamas iš viešojo maitinimo ir maisto gamybos įmonių. Skirtas biodyzelino gamybai.

Pateikto produkto mėginio sudėtyje dominuoja oleino, linolio palmitino, stearino riebalų rūgštys, be augalinių sterolių (sitosterolis kampesterolis, stigmasterolis), yra gyvūniniams riebalams būdingo cholesterolio.

Nomenklatūros kodas:
Nomenklatūros kodas.
Galiojimo pradžios data:
.

Nacionaliniai raktažodžiai: NAUDOTI RIEBALAI MIŠINIAI NETINKAMI VARTOTI ŽMONIŲ MAISTUI AUGALINIAI RIEBALAI TECHNINIAM NAUDOJIMUI