KITI AUGALINIAI TEKSTILĖS PLUOŠTAI; POPIERINIAI VERPALAI IR POPIERINIŲ VERPALŲ AUDINIAI.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • 5301000000 80 (5/0) : Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
  • 5302000000 80 (2/0) : Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
  • 5303000000 80 (2/0) : Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
  • 5305000000 80: Kokoso, abakos (pluoštinio banano arba Musa textilis Nee), ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, nenurodyti kitoje vietoje, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)
  • 5306000000 80 (2/0) : Lininiai verpalai
  • 5307000000 80 (2/0) : Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303|pozicijai, verpalai
  • 5308000000 80 (3/0) : Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai
  • 5309000000 80 (6/0) : Lininiai audiniai
  • 5310000000 80 (2/0) : Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, priskiriamų 5303|pozicijai, audiniai
  • 5311000000 80 (2/0) : Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai