Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia mašinoms, priskiriamoms 8425-8430 pozicijoms.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

* Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1351/2014 (OL L 365, p. 46), draudžiamas prekių ir technologijų, tinkamų naudoti transporto, energetikos, telekomunikacijų, naftos, dujų ir mineralinių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos sektoriuose eksportas:
a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Kryme arba Sevastopolyje, arba
b) naudojimui Kryme arba Sevastopolyje.
Draudimai nedaro poveikio prievolių, kylančių dėl sutarties, sudarytos prieš 2014 m. gruodžio 20 d., arba dėl tokios sutarties įvykdymui reikalingų papildomų sutarčių, vykdymui iki 2015 m. kovo 21 d., su sąlyga, kad kompetentingai valdžios institucijai pranešama bent prieš penkias darbo dienas.
Nustatyti draudimai netaikomi, jei nėra pagrįstų priežasčių manyti, kad susijusios prekės, paslaugos arba investicijos skirtos naudoti Kryme ar Sevastopolyje.

  • - 8431100000 80: Mašinų, priskiriamų 8425 pozicijai
  • - 8431200000 80 (8/0) : Mašinų, priskiriamų 8427 pozicijai
  • - 8431310000 10: Mašinų, priskiriamų 8428 pozicijai
  • - - 8431310000 80: Liftų, kaušinių (skipinių) keltuvų arba eskalatorių
  • - - 8431390000 80: Kitos
  • - 8431410000 10: Mašinų, priskiriamų 8426, 8429 arba 8430 pozicijai
  • - - 8431410000 80: Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir automatiniai samčiai
  • - - 8431420000 80: Buldozerių arba buldozerių su paslankiu verstuvu (angledozers) verstuvai
  • - - 8431430000 80: Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinų, priskiriamų 8430 41 arba 8430 49 subpozicijai, dalys
  • - - 8431490000 80 (2/0) : Kitos