GELEŽINKELIO ARBA TRAMVAJAUS LOKOMOTYVAI, RIEDMENYS IR JŲ DALYS; GELEŽINKELIŲ ARBA TRAMVAJŲ BĖGIŲ ĮRENGINIAI IR ĮTAISAI BEI JŲ DALYS; VISŲ RŪŠIŲ MECHANINĖ (ĮSKAITANT ELEKTROMECHANINĘ) EISMO SIGNALIZACIJOS ĮRANGA.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

  • 8601000000 80 (2/0) : Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros energijos šaltinio arba elektros akumuliatorių
  • 8602000000 80 (2/0) : Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai
  • 8603000000 80 (2/0) : Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros platformos), išskyrus priskiriamus 8604 pozicijai
  • 8604000000 80: Geležinkelių arba tramvajų bėgių priežiūros vagonai, savaeigiai arba nesavaeigiai (pavyzdžiui, vagoninės dirbtuvės, kranai, balasto plūktuvai, bėgių lygintuvai ir balansuotuvai, bėgių bandymo ir tikrinimo vagonai)
  • 8605000000 80: Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti nesavaeigiai specialūs geležinkelio arba tramvajaus vagonai (išskyrus priskiriamus 8604 pozicijai)
  • 8606000000 80 (6/0) : Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai
  • 8607000000 80 (11/0) : Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys
  • 8608000000 80: Geležinkelių arba tramvajų kelių įrenginiai ir įtaisai; mechaninė (įskaitant elektromechaninius) geležinkelių, tramvajų kelių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įranga; jų dalys
  • 8609000000 80 (2/0) : Talpyklos (konteineriai) (įskaitant talpyklas (konteinerius), skirtas skysčiams transportuoti), specialiai sukonstruotos ir pritaikytos gabenti vienos arba kelių rūšių transportu