ANTŽEMINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS, IŠSKYRUS GELEŽINKELIO IR TRAMVAJAUS RIEDMENIS; JŲ DALYS IR REIKMENYS.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktoriai ir vilkikai (išskyrus traktorius ir vilkikus, priskiriamus 8709|pozicijai)
 • 8702000000 80 (5/0) : Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti
 • 8703000000 80 (16/0) : Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus priskiriamas 8702|pozicijai), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius
 • 8704000000 80 (9/0) : Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti
 • 8705000000 80 (5/0) : Specialios autotransporto priemonės, išskyrus daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti (techninės pagalbos automobiliai, automobiliniai kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai, automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys)
 • 8706000000 80 (6/0) : Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701-8705|pozicijoms, važiuoklės su pritvirtintais varikliais
 • 8707000000 80 (2/0) : Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701-8705|pozicijoms, kėbulai (įskaitant kabinas)
 • 8708000000 80 (16/0) : Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701-8705|pozicijoms, dalys ir reikmenys
 • 8709000000 80 (4/0) : Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrangos, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams trumpais nuotoliais vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytų transporto priemonių dalys
 • 8710000000 80: Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys
 • 8711000000 80 (7/0) : Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos
 • 8712000000 80 (2/0) : Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio
 • 8713000000 80 (2/0) : Vežimėliai neįgaliesiems su varikliais arba be jų, su kitomis mechaninėmis pavaromis arba be jų
 • 8714000000 80 (10/0) : Transporto priemonių, priskiriamų 8711-8713|pozicijoms, dalys ir reikmenys
 • 8715000000 80 (2/0) : Vaikų vežimėliai ir jų dalys
 • 8716000000 80 (8/0) : Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys