VATA, VELTINYS IR NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS; SPECIALIEJI SIŪLAI; VIRVĖS, VIRVELĖS, LYNAI IR TROSAI BEI JŲ DIRBINIAI.

  • 5601000000 80 (5/0) : Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai
  • 5602000000 80 (5/0) : Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotas arba nelaminuotas
  • 5603000000 80 (10/0) : Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos
  • 5604000000 80 (2/0) : Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais
  • 5605000000 80: Metalizuoti siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai, sudaryti iš tekstilinių siūlų, juostelių ar panašių dirbinių, priskiriamų 5404 arba 5405 pozicijai, kombinuoti su siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo metalu arba padengti metalu
  • 5606000000 80 (4/0) : Apvytiniai siūlai, apvytosios juostelės arba panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai (išskyrus priskiriamus 5605 pozicijai ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji - kilpoti siūlai (loop wale-yarn)
  • 5607000000 80 (8/0) : Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti, aptraukti arba neaptraukti guma arba plastikais
  • 5608000000 80 (4/0) : Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų; gatavi žvejybos tinklai ir kiti gatavi tinklai iš tekstilės medžiagų
  • 5609000000 80 (0/16) : Dirbiniai iš siūlų, iš juostelių arba iš panašių dirbinių, priskiriamų 5404 arba 5405 pozicijai, iš virvių, virvelių, lynų arba trosų, nenurodyti kitoje vietoje