ĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 5501000000 80 (5/0) : Sintētisko pavedienu grīste
 • 5502000000 80 (2/0) : Mākslīgo pavedienu grīste
 • 5503000000 80 (7/0) : Sintētiskās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi nesagatavotas vērpšanai
 • 5504000000 80 (2/0) : Mākslīgās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas un citādi nesagatavotas vērpšanai
 • 5505000000 80 (2/0) : Ķīmisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)
 • 5506000000 80 (5/0) : Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai
 • 5507000000 80: Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai
 • 5508000000 80 (2/0) : Šujamie diegi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām, sagatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecībai
 • 5509000000 80 (25/0) : Sintētisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5510000000 80 (6/0) : Mākslīgo štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5511000000 80 (3/0) : Ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5512000000 80 (9/0) : Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur 85|% no masas vai vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras
 • 5513000000 80 (15/0) : Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85|% no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas satur mazāk par 85|% no masas šādu šķiedru, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu vairāk kā 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Citādi audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām
 • 5516000000 80 (25/0) : Audumi no mākslīgajām štāpeļšķiedrām