ĶĪMISKIE PAVEDIENI; DEKORATĪVĀS LENTES UN TAMLĪDZĪGI ĶĪMISKIE TEKSTILMATERIĀLI.

  • 5401000000 80 (2/0) : Šujamie diegi no ķīmiskajiem pavedieniem, sagatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecībai
  • 5402000000 80 (27/0) : Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67|deciteksiem
  • 5403000000 80 (10/0) : Mākslīgo pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai, arī mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāku par 67|deciteksiem
  • 5404000000 80 (5/0) : Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67|deciteksi vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā 1|mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne vairāk par 5|mm
  • 5405000000 80: Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67|deciteksi vai lielāku un šķērsgriezumu jebkurā vietā ne lielāku kā 1|mm; lentes un tamlīdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi) no mākslīgiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne vairāk par 5|mm
  • 5406000000 80: Ķīmisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai
  • 5407000000 80 (31/0) : Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, arī audumi no materiāliem, kas minēti pozīcijā|5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas, arī audumi no materiāliem, kas minēti pozīcijā|5405