Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem, kas citur šajā nodaļā nav minētas, izņemot iekārtas dzīvnieku un augu tauku un eļļu ekstrakcijai vai apstrādei.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • - 8438100000 80 (2/0) : iekārtas maizes un makaronu, spageti vai tamlīdzīgu produktu izgatavošanai
  • - 8438200000 80: iekārtas konditorejas izstrādājumu, kakao un šokolādes ražošanai
  • - 8438300000 80: iekārtas cukura ražošanai
  • - 8438400000 80: alus darītavu iekārtas
  • - 8438500000 80: gaļas un mājputnu gaļas pārstrādes iekārtas
  • - 8438600000 80: augļu, riekstu un dārzeņu pārstrādes iekārtas
  • - 8438800000 80 (4/0) : citi mehānismi
  • - 8438900000 80 (2/0) : daļas