APAVI, GETRAS UN TAMLĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS.