citādi rotorsūkņi / Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji.

Français 5