CITĀDI GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI; VALKĀTS APĢĒRBS UN LIETOTI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 6301000000 10: I. CITĀDI GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
 • 6301000000 80 (5/0) : Segas un pledi
 • 6302000000 80 (19/0) : Gultas, galda, tualetes un virtuves veļa
 • 6303000000 80 (7/0) : Aizkari (ieskaitot drapējumus) un ritināmās žalūzijas; lambrekeni vai baldahīni gultām
 • 6304000000 80 (9/0) : Citādi izstrādājumi mājas aprīkojumam, izņemot pozīcijā|9404|minētos
 • 6305000000 80 (7/0) : Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai
 • 6306000000 80 (9/0) : Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi
 • 6307000000 80 (3/0) : Citādi gatavie izstrādājumi, ieskaitot apģērba piegrieztnes
 • 6308000000 10: II. KOMPLEKTI
 • 6308000000 80 (3/0) : Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu vai salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai
 • 6309000000 10: III. VALKĀTS APĢĒRBS UN LIETOTI TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS
 • 6309000000 80: Valkāts apģērbs un lietoti tekstilizstrādājumi
 • 6310000000 80 (2/0) : Jaunas vai lietotas lupatas, auklu, tauvu, virvju un trošu atlikumi, lietoti izstrādājumi no auklām, tauvām, virvēm vai trosēm, no tekstilmateriāliem