Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā nodaļā nav minētas.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

 • - 8479100000 80: iekārtas publiskiem darbiem, būvniecībai vai tamlīdzīgiem darbiem
 • - 8479200000 80: dzīvnieku tauku un kaulu eļļas un augu tauku un negaistošu eļļu ekstrakcijas un izgatavošanas iekārtas
 • - 8479300000 80 (2/0) : preses kokskaidu vai kokšķiedru plātņu vai citu šķiedrmateriālu plātņu izgatavošanai un citas mašīnas koksnes vai korķa apstrādei
 • - 8479400000 80: mašīnas virvju vai trošu izgatavošanai
 • - 8479500000 80: rūpnieciskie roboti, kas citur nav minēti un iekļauti
 • - 8479600000 80: gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu
 • - 8479710000 10: pasažieru tiltiņi
 • - - 8479710000 80: tādi, ko izmanto lidostās
 • - - 8479790000 80: citādi
 • - 8479810000 10: citādi mehānismi un mehāniskās ierīces
 • - - 8479810000 80: metāla apstrādei, ieskaitot mašīnas stieples tīšanai elektrospolēs
 • - - 8479820000 80: iekārtas jaukšanai, mīcīšanai, drupināšanai, malšanai, sijāšanai, homogenizēšanai, emulģēšanai un maisīšanai
 • - - 8479890000 80 (4/0) : citādas
 • - 8479900000 80 (4/0) : daļas