Darbmašīnas koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbmašīnas naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montāžai).

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

  • - 8465100000 80 (2/0) : darbmašīnas, kas var izpildīt dažādas mehāniskās apstrādes operācijas, nemainot instrumentus
  • - 8465200000 80: apstrādes centri
  • - 8465910000 10: citādas
  • - - 8465910000 80 (3/0) : zāģmašīnas
  • - - 8465920000 80: ēvelēšanas, frēzēšanas un profilēšanas darbmašīnas
  • - - 8465930000 80: slīpmašīnas, mašīnas slīpēšanai ar abrazīviem materiāliem un pulēšanas mašīnas
  • - - 8465940000 80: darbmašīnas liekšanai un montāžai
  • - - 8465950000 80: urbjmašīnas un mašīnas gropēšanai vai tapošanai
  • - - 8465960000 80: skaldīšanas, drupināšanas un lobīšanas mašīnas
  • - - 8465990000 80: citādas