DZELZS UN TĒRAUDS.

 • 7201000000 10: I. SĀKOTNĒJIE MATERIĀLI; GRANULĒTI UN PULVERVEIDA IZSTRĀDĀJUMI
 • 7201000000 80 (3/0) : Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferosakausējumi
 • 7203000000 80 (2/0) : Dzelzsrūdas tiešā reducēšanā iegūtie produkti un citi porainās dzelzs produkti gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās; dzelzs gabalos, granulās vai tamlīdzīgās formās, ar pamatelementa saturu ne zemāku par 99,94|% no svara
 • 7204000000 80 (9/0) : Dzelzs atkritumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi lūžņu pārliešanai
 • 7205000000 80 (4/0) : Čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris
 • 7206000000 10: II. DZELZS UN NELEĢĒTAIS TĒRAUDS
 • 7206000000 80 (2/0) : Dzelzs un neleģētais tērauds, lietņos vai citās pirmformās (izņemot dzelzi, kas minēta pozīcijā|7203)
 • 7207000000 80 (5/0) : Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti
 • 7208000000 80 (17/0) : Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600|mm vai vairāk, karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
 • 7209000000 80 (11/0) : Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600|mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplaķēti, bez galvaniska vai cita pārklājuma
 • 7210000000 80 (14/0) : Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600|mm vai vairāk, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
 • 7211000000 80 (8/0) : Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600|mm, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma
 • 7212000000 80 (6/0) : Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600|mm, plaķēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu
 • 7213000000 80 (5/0) : Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda
 • 7214000000 80 (6/0) : Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās presēšanas, taču ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus
 • 7215000000 80 (3/0) : Citādi dzelzs un neleģētā tērauda stieņi
 • 7216000000 80 (16/0) : Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili
 • 7217000000 80 (4/0) : Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples
 • 7218000000 10: III. NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
 • 7218000000 80 (4/0) : Nerūsējošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
 • 7219000000 80 (17/0) : Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu 600|mm vai vairāk
 • 7220000000 80 (5/0) : Plakani nerūsējošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Nerūsējošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos
 • 7222000000 80 (6/0) : Citi nerūsējošā tērauda stieņi; leņķi, fasonprofili un speciālie profili no nerūsējošā tērauda
 • 7223000000 80 (6/0) : Nerūsējošā tērauda stieple
 • 7224000000 10: IV. CITĀDS LEĢĒTAIS TĒRAUDS; DOBI LEĢĒTĀ UN NELEĢĒTĀ TĒRAUDA STIEŅI URBŠANAI
 • 7224000000 80 (2/0) : Citāds leģētais tērauds lietņos vai citās pirmformās; citāda nerūsējošā tērauda pusfabrikāti
 • 7225000000 80 (10/0) : Plakani citādu leģēto tēraudu velmējumi ar platumu 600|mm vai vairāk
 • 7226000000 80 (8/0) : Plakani citu leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Karsti velmēti citu leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos
 • 7228000000 80 (8/0) : Citu leģēto tēraudu stieņi; citu leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā un neleģētā tērauda stieņi
 • 7229000000 80 (2/0) : Citu leģēto tēraudu stieples