ELEKTROIERĪCES UN ELEKTROIEKĀRTAS UN TO DETAĻAS; SKAŅU IERAKSTĪŠANAS UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA, TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAS UN REPRODUCĒŠANAS APARATŪRA UN ŠĀDU IZSTRĀDĀJUMU DETAĻAS UN PIEDERUMI.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)
 • 8502000000 80 (9/0) : Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji
 • 8503000000 80 (4/0) : Detaļas, kas paredzētas tikai vai galvenokārt iekārtām, kas minētas pozīcijā 8501 vai 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemēram, taisngrieži) un indukcijas spoles
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagnēti; pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to magnetizēšanas; elektromagnētiskas patronas, spīles un tamlīdzīgas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīgajiem magnētiem; elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes; elektromagnētiskas celšanas ierīces
 • 8506000000 80 (7/0) : Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas
 • 8507000000 80 (8/0) : Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra formā (ieskaitot kvadrātu) vai citā formā
 • 8508000000 80 (5/0) : Putekļsūcēji
 • 8509000000 80 (3/0) : Mājsaimniecības elektromehāniskās ierīces ar iebūvētu elektromotoru, izņemot putekļsūcējus, kas minēti pozīcijā 8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Skūšanas, matu griešanas un atmatošanas ierīces ar iebūvētu elektromotoru
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos
 • 8512000000 80 (5/0) : Elektriskās apgaismošanas vai signalizēšanas aprīkojums (izņemot pozīcijā 8539 minētos), priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma aprīkojums, kurus izmanto velosipēdos vai mehāniskajos transportlīdzekļos
 • 8513000000 80 (2/0) : Pārnēsājamas elektriskās lampas, kas darbojas ar autonomu enerģijas avotu (sausajām baterijām, akumulatoriem, magneto), izņemot pozīcijā 8512 minētās apgaismes ierīces
 • 8514000000 80 (5/0) : Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un kurtuves (arī tās, kas darbojas ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem); citādas rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas materiālu termiskai apstrādei ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem
 • 8515000000 80 (11/0) : Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera vai citāda gaismas vai fotonu starojuma, ultraskaņas, elektronstaru, magnētimpulsu, plazmas loka un citas lodēšanas (ar mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas; elektriskās mašīnas un aparāti metāla vai metālkeramikas karstai uzsmidzināšanai
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektriskie caurplūdes un termoakumulācijas ūdenssildītāji un iegremdes sildītāji; elektroierīces telpu apsildīšanai un augsnes sildīšanai; elektriskas ierīces matu veidošanai (piemēram, matu žāvētāji, matu cirtotāji, matu cirtojamās knaibles) un roku žāvētāji; elektriskie gludekļi; citādas elektrotermiskās ierīces mājsaimniecības vajadzībām; sildierīču pretestību elementi, izņemot pozīcijā 8545 minētos
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonu aparāti, ieskaitot telefonus šūnu tīkliem vai citiem bezvadu tīkliem; citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai līniju vai bezvadu tīklā (tāds kā lokālais vai teritoriālais tīkls), izņemot pārraides vai uztveršanas aparātus, kas minēti pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mikrofonu, un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai vairāki skaļruņi; audiofrekvences elektriskie pastiprinātāji; elektroierīces skaņas pastiprināšanai
 • 8519000000 80 (6/0) : Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparāti
 • 8521000000 80 (2/0) : Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā
 • 8522000000 80 (2/0) : Daļas un piederumi, kas piemēroti lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8519 vai 8521 minēto aparatūru
 • 8523000000 80 (11/0) : Diski, kasetes, energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces, "viedkartes" un citi datu nesēji skaņas vai citu parādību ierakstīšanai, ierakstīti vai neierakstīti, ieskaitot disku izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. nodaļā minētos izstrādājumus
 • 8525000000 80 (3/0) : Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokameras
 • 8526000000 80 (4/0) : Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra
 • 8527000000 80 (11/0) : Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru
 • 8529000000 80 (2/0) : Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijās 8525-8528 minēto aparatūru
 • 8530000000 80 (3/0) : Elektrosignalizācijas, satiksmes drošības, vadības un regulēšanas iekārtas dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, piestātnēm, ostu iekārtām vai lidlaukiem (izņemot pozīcijā 8608 minētās)
 • 8531000000 80 (4/0) : Skaņas vai vizuālās signalizācijas elektroiekārtas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija), izņemot pozīcijā 8512 vai 8530 minētās
 • 8532000000 80 (10/0) : Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus), izņemot termorezistorus
 • 8534000000 80 (4/0) : Iespiedshēmas
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm (slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas un citi savienotāji, sadales kārbas u. c.), spriegumam, kas pārsniedz 1 000 V
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slēdži, releji, pārslēgi, pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas, rozetes, eletrisko spuldžu ietveres un citi savienotāji, sadales kārbas) pie sprieguma, kas nepārsniedz 1 000 V; optisko šķiedru, optisko šķiedru kūļu vai kabeļu savienotāji
 • 8537000000 80 (2/0) : Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535 un 8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minētas 90. nodaļā, un ciparu kontroles aparātus, kas ir citādi nekā pozīcijas 8517 komutācijas aparāti
 • 8538000000 80 (2/0) : Daļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar pozīcijā 8535, 8536 vai 8537 minētajām iekārtām
 • 8539000000 80 (14/0) : Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes, gaismas diožu (LED) spuldzes
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotokatodu (piemēram, vakuuma, tvaikpilnās vai gāzpilnās lampas, dzīvsudraba taisngrieži un elektronstaru lampas, televīzijas kameru kineskopi)
 • 8541000000 80 (9/0) : Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces; gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus, kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos; gaismas diodes (LED); samontēti pjezoelektriskie kristāli
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektroniskās integrālās shēmas
 • 8543000000 80 (5/0) : Speciālas elektriskās mašīnas un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas
 • 8544000000 80 (10/0) : Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām
 • 8545000000 80 (5/0) : Ogles elektrodi, ogles sukas, loka lampas ogle, ogle baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem, ar metālu vai bez tā
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektroizolatori no jebkura materiāla
 • 8547000000 80 (3/0) : Vienīgi no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi
 • 8548000000 80 (2/0) : Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; mašīnu un iekārtu elektriskās daļas, kas citur šajā nodaļā nav minētas