FOTO UN KINO PRECES.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • 3701000000 80 (6/0) : Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgas plakanās filmas momentfotogrāfijai, iepakotas vai neiepakotas
  • 3702000000 80 (20/0) : Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos, no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai, ruļļos
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, gaismjutīgi, neeksponēti
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti
  • 3705000000 80 (2/0) : Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas
  • 3706000000 80 (2/0) : Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā, vai tādas, kurām ir tikai skaņas celiņš
  • 3707000000 80 (2/0) : Fotoķimikālijas (izņemot lakas, līmes, līmvielas un tamlīdzīgus izstrādājumus); fotogrāfijā izmantojami nesajaukti produkti, safasēti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā, gatavi lietošanai