Palīgierīces izmantošanai pozīcijā 8444, 8445, 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram nīšu pacēlāji, žakardmašīnas, automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas mehānismi); daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīcijā 8444, 8445, 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram vārpstiņas un vārpstiņu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas adatas).

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

 • - 8448110000 10: palīgierīces pozīcijā 8444, 8445, 8446 vai 8447 minētajām mašīnām
 • - - 8448110000 80: nīšu pacēlāji un žakardmašīnas; kāršanas, kopēšanas, perforēšanas vai savienošanas mašīnas, kas izmantojamas kopā ar tām
 • - - 8448190000 80: citādas
 • - 8448200000 80: daļas un piederumi pozīcijā 8444 minētajām mašīnām vai to palīgierīcēm
 • - 8448310000 10: daļas un piederumi pozīcijā 8445 minētajām mašīnām vai to palīgierīcēm
 • - - 8448310000 80: adatu garnitūras
 • - - 8448320000 80: tekstilšķiedru sagatavošanas mašīnu daļas, izņemot adatu garnitūras
 • - - 8448330000 80: vārpstiņas, vārpstiņu spārniņi, vērpšanas mašīnu gredzeni un gredzenu skrējēji
 • - - 8448390000 80: citādas
 • - 8448420000 10: daļas un piederumi aušanas mašīnām (stellēm) vai to palīgierīcēm
 • - - 8448420000 80: steļļu šķieti, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji
 • - - 8448490000 80: citādas
 • - 8448510000 10: daļas un piederumi pozīcijā 8447 minētajām mašīnām vai to palīgierīcēm
 • - - 8448510000 80 (2/0) : svariņi, adatas un citi elementi valdziņu un dūrienu veidošanai
 • - - 8448590000 80: citādas