JĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽOKĀDAS) UN ĀDA.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 4101000000 80 (3/0) : Liellopu vai zirgu jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), atmatotas vai neatmatotas un šķeltas vai nešķeltas
 • 4102000000 80 (4/0) : Aitu vai jēru jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar vilnu vai bez tās, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1.|piezīmes c)|apakšpunkts
 • 4103000000 80 (3/0) : Citādas jēlādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai citādi konservētas, bet ne miecētas, pergamentētas vai tālāk apstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas, kuras neizslēdz šīs nodaļas 1.|piezīmes b) vai c)|apakšpunkts
 • 4104000000 80 (6/0) : Miecētas vai miecētas un žāvētas liellopu (arī bifeļu) vai zirgu ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas
 • 4105000000 80 (2/0) : Miecētas vai miecētas un žāvētas aitu un jēru ādas bez vilnas, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas
 • 4106000000 80 (10/0) : Miecētas vai miecētas un žāvētas citu dzīvnieku ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas
 • 4107000000 80 (8/0) : Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta liellopu (arī bifeļu) vai zirgu āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā|4114
 • 4112000000 80: Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta aitāda vai jērāda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā|4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta citu dzīvnieku āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta pozīcijā|4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Zamšāda (ieskaitot kombinēto zamšādu); lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda
 • 4115000000 80 (2/0) : Kompozītā āda ar ādas vai ādas šķiedru pamatni, gabalos, loksnēs vai sloksnēs, arī ruļļos; ādas vai kompozītās ādas atgriezumi un citi atkritumi, kas neder ādas izstrādājumu ražošanai; ādas putekļi, pulveris un milti