KODOLREAKTORI, KATLI, MEHĀNISMI UN MEHĀNISKAS IERĪCES; TO DETAĻAS.

 • 8401000000 80 (4/0) : Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes) kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu separācijai
 • 8402000000 80 (6/0) : Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli
 • 8403000000 80 (2/0) : Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos
 • 8404000000 80 (3/0) : Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 un 8403 minētajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji, gāzes rekuperatori); ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu dzesētāji
 • 8405000000 80 (2/0) : Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar vai bez attīrīšanas ierīcēm; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām
 • 8406000000 80 (5/0) : Ūdens tvaika un citādas tvaika turbīnas
 • 8407000000 80 (10/0) : Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem
 • 8408000000 80 (3/0) : Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)
 • 8409000000 80 (4/0) : Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori
 • 8411000000 80 (12/0) : Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas
 • 8412000000 80 (9/0) : Citādi dzinēji un motori
 • 8413000000 80 (15/0) : Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji
 • 8414000000 80 (10/0) : Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citas gāzes kompresori un ventilatori; ventilācijas vai velkmes skapji ar ventilatoru, aprīkoti ar filtru vai bez tā
 • 8415000000 80 (7/0) : Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē
 • 8416000000 80 (4/0) : Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļveida degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un automātiskās kurtuves, mehāniski režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un citas tamlīdzīgas ierīces
 • 8417000000 80 (4/0) : Neelektriskas rūpnīcu vai laboratoriju kurtuves un krāsnis, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis
 • 8418000000 80 (13/0) : Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas ar elektrisku vai neelektrisku karsēšanu (izņemot kurtuves, krāsnis un citas iekārtas, kas iekļautas pozīcijā 8514) materiālu termiskai apstrādei (karsēšanai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēšanai, destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai vai atdzesēšanai), izņemot mājsaimniecības vajadzībām izmantojamās; neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandri vai citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašīnas metālam vai stiklam, un to cilindri
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu vai gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti
 • 8422000000 80 (7/0) : Trauku mazgājamās mašīnas; iekārtas pudeļu vai citu trauku mazgāšanai vai žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu vai citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citādas iekārtas iepakošanai vai iesaiņošanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai
 • 8423000000 80 (8/0) : Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei vai aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari
 • 8424000000 80 (10/0) : Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu vai pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti
 • 8425000000 80 (10/0) : Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabestāni; domkrati
 • 8426000000 80 (12/0) : Derikceltņi; celtņi, ieskaitot trošuceltņus; pārvietojama pacēlājkāpnes, portāliekrāvēji un mehānismi aprīkoti ar celtni
 • 8427000000 80 (3/0) : Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm
 • 8428000000 80 (10/0) : Citas mašīnas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi)
 • 8429000000 80 (10/0) : Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi
 • 8430000000 80 (12/0) : Citas mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji
 • 8431000000 80 (10/0) : Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju 8425 līdz 8430 mehānismiem
 • 8432000000 80 (12/0) : Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības tehnika augsnes sagatavošanai vai apstrādei; mauriņu vai sporta laukumu veltņi
 • 8433000000 80 (13/0) : Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai, ieskaitot salmu vai lopbarības preses; zāles vai siena pļaujmašīnas; mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot mašīnas, kas ietvertas pozīcijā 8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Slaukšanas aparāti un piena pārstrādes iekārtas
 • 8435000000 80 (2/0) : Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas vīna, sidra, augļu sulu un tamlīdzīgu dzērienu ražošanai
 • 8436000000 80 (8/0) : Citādas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopībai, putnkopībai vai biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); mājputnu inkubatori un brūderi
 • 8437000000 80 (3/0) : Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; mašīnas, ko izmanto miltrūpniecībā vai labības un kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņemot mašīnas lauku saimniecībām
 • 8438000000 80 (8/0) : Citādas iekārtas pārtikas rūpniecībai, dzērieniem, kas citur šajā nodaļā nav minētas, izņemot iekārtas dzīvnieku un augu tauku un eļļu ekstrakcijai vai apstrādei
 • 8439000000 80 (6/0) : Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra vai kartona ražošanai vai apdarei
 • 8440000000 80 (2/0) : Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanas mašīnas
 • 8441000000 80 (6/0) : Citas iekārtas papīra masas, papīra vai kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra vai kartona griešanai
 • 8442000000 80 (3/0) : Iekārtas, aparatūra un aprīkojums (izņemot pozīcijās 8456 līdz 8465 minētās mašīnas) plašu, cilindru vai citu tipogrāfijas elementu sagatavošanai vai izgatavošanai; plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)
 • 8443000000 80 (16/0) : Iespiedmašīnas, izmantojot plates, cilindrus un citus tipogrāfijas komponentus, kas minēti pozīcijā 8442; citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi; to daļas un piederumi
 • 8444000000 80 (2/0) : Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai, teksturēšanai vai griešanai
 • 8445000000 80 (9/0) : Mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai; vērpšanas, kārtošanas vai šķeterēšanas mašīnas un citādas iekārtas tekstildziju ražošanai; tīšanas un spolēšanas (ieskaitot audu spolēšanas) mašīnas un mašīnas, kas sagatavo tekstilpavedienus izmantošanai pozīcijas 8446 vai 8447 mašīnās
 • 8446000000 80 (5/0) : Aušanas mašīnas (stelles)
 • 8447000000 80 (5/0) : Adāmmašīnas, ķetelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas, pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu iegūšanai, lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un stepēšanai
 • 8448000000 80 (15/0) : Palīgierīces izmantošanai pozīcijā 8444, 8445, 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram nīšu pacēlāji, žakardmašīnas, automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas mehānismi); daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīcijā 8444, 8445, 8446 vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram vārpstiņas un vārpstiņu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas adatas)
 • 8449000000 80: Iekārtas tūbas un filca vai neaustu drānu ražošanai un apdarei gabalos vai pēc formas, ieskaitot iekārtas filca cepuru ražošanai; veidņi cepuru izgatavošanai
 • 8450000000 80 (6/0) : Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm
 • 8451000000 80 (9/0) : Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašīnas) tekstildzijas, audumu un gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai (ieskaitot sakausēšanas preses), balināšanai, krāsošanai, apretēšanai, apdarināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašīnas, ko izmanto linoleju vai tamlīdzīgu grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz pamatdrānas vai citādas pamatnes; mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un robošanai
 • 8452000000 80 (6/0) : Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas
 • 8453000000 80 (4/0) : Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai un apstrādei, ādas apavu un citu ādas izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai, izņemot šujmašīnas
 • 8454000000 80 (4/0) : Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas mašīnas, kuras izmanto metalurģijā vai metālliešanā
 • 8455000000 80 (6/0) : Velmēšanas stāvi un to velmji
 • 8456000000 80 (8/0) : Darbmašīnas jebkādu materiālu apstrādei ar materiālu noņemšanu, pielietojot lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu, ar ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus procesus, elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai apstrādi plazmas lokā; ūdens strūklas griešanas mašīnas
 • 8457000000 80 (3/0) : Daudzfunkcionālas darbmašīnas, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbmašīnas metāla apstrādei
 • 8458000000 80 (6/0) : Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcionālas virpas)
 • 8459000000 80 (17/0) : Metālgriešanas darbmašīnas (arī lineārās agregātu darbmašīnas), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, vītņgriešanas un vītņurbšanas darbmašīnas, izņemot pozīcijā 8458 minētās virpas (ieskaitot daudzfunkcionālās virpas)
 • 8460000000 80 (13/0) : Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, honēšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darbmašīnas metālu vai metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu apdares darbmašīnas
 • 8461000000 80 (5/0) : Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbmašīnas, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas un citādas darbmašīnas metāla un metālkeramikas apstrādei, kas citur nav minētas vai iekļautas
 • 8462000000 80 (13/0) : Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbmašīnas (ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas, lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un izciršanas darbmašīnas (ieskaitot preses); preses metāla vai metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš
 • 8463000000 80 (4/0) : Citādas darbmašīnas metāla vai metālkeramikas apstrādei bez materiāla absorbcijas
 • 8464000000 80 (3/0) : Darbmašīnas akmeņu, keramikas, betona, azbestcementa un tamlīdzīgu minerālu materiālu apstrādei vai stikla aukstai apstrādei
 • 8465000000 80 (10/0) : Darbmašīnas koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbmašīnas naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montāžai)
 • 8466000000 80 (8/0) : Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8456-8465 minētajām iekārtām, ieskaitot ierīces instrumentu un detaļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas, dalītājgalvas un citādu speciālo aprīkojumu mašīnām; instrumentu nostiprināšanas ierīces visu veidu rokas instrumentiem
 • 8467000000 80 (14/0) : Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai ar iebūvētu elektrisku vai neelektrisku motoru
 • 8468000000 80 (4/0) : Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā 8515 minētos; ar gāzi darbināmas iekārtas un aparāti virsmas termiskai apstrādei
 • 8470000000 80 (7/0) : Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar skaitļošanas funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai; skaitļošanas mašīnas, ierīces pasta sūtījumu frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas ierīces, kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces; kases aparāti
 • 8471000000 80 (9/0) : Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav norādītas vai iekļautas citur
 • 8472000000 80 (3/0) : Citādas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfu un trafaretu pavairošanas mašīnas, adrešu mašīnas, banknošu izsniegšanas automāti, monētu šķirošanas, skaitīšanas un iesaiņošanas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašīnas un skavošanas mašīnas)
 • 8473000000 80 (6/0) : Daļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus, un tamlīdzīgus), kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8470-8472 minētajām mašīnām
 • 8474000000 80 (8/0) : Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstāvokļa minerālvielu (arī pulvera un pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā, keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu un citu pulverveida vai pastas veida minerālproduktu aglomerācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas veidņu formēšanai no smiltīm
 • 8475000000 80 (5/0) : Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei
 • 8476000000 80 (7/0) : Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu, pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas maiņas automātus
 • 8477000000 80 (9/0) : Iekārtas gumijas vai plastmasas apstrādei vai šo materiālu izstrādājumu ražošanai, kas citur šajā nodaļā nav minētas
 • 8478000000 80 (2/0) : Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu gatavošanas iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas
 • 8479000000 80 (14/0) : Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā nodaļā nav minētas
 • 8480000000 80 (11/0) : Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai
 • 8481000000 80 (6/0) : Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus
 • 8482000000 80 (9/0) : Lodīšu vai rullīšu gultņi
 • 8483000000 80 (7/0) : Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus)
 • 8484000000 80 (3/0) : Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskie blīvslēgi
 • 8486000000 80 (5/0) : Tāda veida iekārtas un aparāti, kas tikai vai vienīgi izmantoti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu, pusvadītājierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu paneļu ražošanai, kā noteikts šīs nodaļas 9. C piezīmē; daļas un piederumi
 • 8487000000 80 (2/0) : Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas