KOKVILNA.

 • 5201000000 80 (2/0) : Kokvilna, nekārsta un neķemmēta
 • 5202000000 80 (4/0) : Kokvilnas atlikas (ieskaitot vērpšanas atlikas un plucinātas jēlšķiedras)
 • 5203000000 80: Kokvilna, kārsta vai ķemmēta
 • 5204000000 80 (4/0) : Kokvilnas šujamie diegi, sagatavoti vai nesagatavoti mazumtirdzniecībai
 • 5205000000 80 (28/0) : Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5206000000 80 (24/0) : Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas, nesagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5207000000 80 (2/0) : Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai
 • 5208000000 80 (24/0) : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m$2
 • 5209000000 80 (21/0) : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85 % no masas vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m$2
 • 5210000000 80 (16/0) : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m$2
 • 5211000000 80 (18/0) : Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85 % no masas, sajaukumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskajām šķiedrām, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m$2
 • 5212000000 80 (12/0) : Citādi kokvilnas audumi