KORĶIS UN KORĶA IZSTRĀDĀJUMI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • 4501000000 80 (2/0) : Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā; korķa atkritumi; smalcināts, granulēts vai malts korķis
  • 4502000000 80: Dabiskais korķis, mizots, taisnstūra vai kvadrātisku kluču, plašu, lokšņu vai slokšņu veidā (ieskaitot sagataves korķu izgatavošanai ar nenoapaļotām malām)
  • 4503000000 80 (2/0) : Dabiskā korķa izstrādājumi
  • 4504000000 80 (2/0) : Aglomerēts korķis (ar saistvielu vai bez tās) un tā izstrādājumi