KUĢI, LAIVAS UN CITI PELDLĪDZEKĻI.

  • 8901000000 80 (4/0) : Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģi pasažieru vai preču pārvadāšanai
  • 8902000000 80 (2/0) : Zvejas kuģi; zivju pārstrādes bāzes kuģi un citi kuģi zvejniecības produktu pārstrādei vai konservēšanai
  • 8903000000 80 (5/0) : Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas
  • 8904000000 80 (4/0) : Velkoņi un stūmējkuģi
  • 8905000000 80 (3/0) : Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas
  • 8906000000 80 (2/0) : Citādi kuģi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņemot airu laivas
  • 8907000000 80 (2/0) : Citi peldlīdzekļi (piemēram, plosti, peldošās cisternas, koferdami, muliņi, bojas un bākas)
  • 8908000000 80: Izjaukšanai paredzēti kuģi un citi peldlīdzekļi