Mašīnas lauksaimniecības kultūru novākšanai vai kulšanai, ieskaitot salmu vai lopbarības preses; zāles vai siena pļaujmašīnas; mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai vai brāķēšanai, izņemot mašīnas, kas ietvertas pozīcijā 8437.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • - 8433110000 10: pļāvēji zālieniem, parkiem vai sporta laukumiem
 • - - 8433110000 80 (6/0) : motorizēti pļāvēji ar horizontālā plaknē rotējošu griezējdaļu
 • - - 8433190000 80 (8/0) : citādi
 • - 8433200000 80 (4/0) : citādas pļaušanas mašīnas, ieskaitot traktoriem uzmontējamos griezējagregātus
 • - 8433300000 80: citādas siena novācamās mašīnas
 • - 8433400000 80: salmu un siena preses, ieskaitot savācējpreses
 • - 8433510000 10: citādas ražas novākšanas mašīnas; kuļmašīnas
 • - - 8433510000 80: labības kombaini
 • - - 8433520000 80: citādas kuļmašīnas
 • - - 8433530000 80 (3/0) : mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai
 • - - 8433590000 80 (4/0) : citādas
 • - 8433600000 80: mašīnas olu, augļu vai citu lauksaimniecības produktu tīrīšanai, šķirošanai un brāķēšanai
 • - 8433900000 80: daļas